کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

زانا سعیدزاده

مطالب رسیده

تکرار سناریوی سوخته ی مازیار ابراهیمی برای فعالین بازداشت شده

  زانا سعیدزاده جمهوری اسلامی ایران در تمام ٤٣ سال گذشته حاکمیت ننگین خود بر ایران چیزی جز مرگ و فقر و زندان برای مردم نداشت. رژیمی که همان لحظه ی اول به قدرت رسیدنش ماهیت وحشتناک و ضد انسانی خود را نمایان کرد؛ اما آن چیزی که از همان......
مطالب رسیده

به پیشواز آزادی و زندگی حتی به مرگ باید رفت (در گرامیداشت سالروز جانباختن رفیق محمد حسین کریمی)

زانا سعیدزاده
  زانا سعیدزاده زمستان، آن فصل سرد، با باد و برف و بوران، در کردستان با آن کوهستان های سر به فلک کشیده، قطعا سردتر و استخوانسوزتر است. اما در زمستان 57، کردستان نه فقط سرد نبود، بلکه پر از شور و شوق انقلاب و اشتیاق به آزادی بود. سقز......
مطالب رسیده

شاه با تاج رفت با عمامه برگشت

زانا سعیدزاده
  زانا سعیدزاده در 26 دی ماه سال 1357، مردم ایران، خوشحال از فرار شاه به خیابان ها آمده بودند. تیتر “شاه رفت” در روزنامه ی اطلاعات یکی از عنوان های ماندگار سال 57 بود. انقلاب ایران تنها خیزش سال 57 نبود، بلکه حاصل عملکرد خودکامه و استبدادی سلاطین پهلوی......
مطالب رسیده

  سوشیال میدیا، تریبونی در خدمت طبقه کارگر

زانا سعیدزاده
             زانا سعیدزاده در سده ی کنونی، رسانه و ارتباطات بخش لاینفک زندگی هر فرد بوده و اکثر مردم جهان در حد امکان کاربر، بیننده و تحت تاثیر رسانه ها و دنیای جدید حاصل از آن هستند. حتی در خوش بینانه ترین حالت ممکن نیز......
مطالب رسیده

دانشگاه سنگری برای انقلاب

زانا سعیدزاده
  در سال 1313 که کلنگ دانشگاه تهران بعنوان اولین دانشگاه ایران بر زمین زده شد، عرصه ای جدید در مبارزات حق طلبانه جوانان انقلابی نیز با آن آغاز شد. دانشگاه در ایران از بدو تاسیس تاکنون، محلی برای تبادل تفکرات، ایده پردازی و جدل طیف های مختلف دانشجویی با......
مطالب رسیده

بی آبی در اصفهان ، بی خوابی در تهران

زانا سعیدزاده
در روزهای اخیر شاهد تجمعات عظیمی در اصفهان و شهرکرد در اعتراض به خشک شدن زاینده رود و بحران آب در این منطقه بوده ایم ، اما نهتنها این تجمعات یک مطالبه خواهی ساده نیست بلکه ادامه ای بر اعتراضات دامنه دار و داستان دراز انقلابی جدید است که روز......