کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 حميد رحمانپور

مطالب رسیده

در دفاع از کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست ايران

 حميد رحمانپور
     حميد رحمانپور  اخیرا جریان های متعدد طيف حکمتيست با سواستفاده از تشنجی که رفقای کميته اجرايی حکا که با حضور سرزده و هماهنگ نشده با دبيرخانه کومه له در کردستان عراق مسبب آن  بوده اند، با همان ادبیات غير مسئولانه، مستهجن، دشمنانه و مفتضح خود که ديگر جزو......