کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراضات ضد دولتی در جمهوری چک

روز سه شنبه 14 خردادماه، دهها هزار نفر از شهروندان چک با تجمع در “پراگ” پایتخت خواستار برکناری نخست وزیر این کشور شدند.
بنا به گزارش منتشره، نزدیک به 120 هزار نفر در جمهوری چک در اعتراض به فساد در این کشور به خیابانها آمدند و خواستار برکناری “آندری بابیش” نخست وزیر جمهوری چک شدند. بنا به آمارهای منتشر شده، بعد از شورش سال ١٩٨٩، این بزرگترین اعتراضات ضد دولتی بوده است. شایان ذکر است، بنا به فراخوان گروه موسوم به ” میلیون لحظه برای دموکراسی” از پایان ماه آوریل تظاهرات ضد دولتی در این کشور ادامه داشته است، طی دو هفته گذشته در میدان ” ونساس لس” شهر پراک نزدیک به 50 هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراضات ضد دولتی در شماری از استان های کشور

komalah

تجمع اعتراضی کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز کاورن و مارون

komalah

اعتراض کارگران زیرمجموعه ایمیدرو

komalah

تداوم اعتراض و بازداشت کارگران شرکت واحد

komalah

تجمع کارگران پیمانکاری پروژه کمربندی سبز شهرداری اهواز

komalah

مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شهرهای مختلف

komalah