کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال زندانیان سیاسی محبوس در فشافویه به زندان اوین

برای دومین بار طی یک هفته گذشته، روز یکشنبه هفته جاری گروهی از زندانیان سیاسی این بار از زندان تهران بزرگ (فشافویه) بدون اطلاع قبلی به زندان اوین منتقل شدند.

این دومین انتقال گروهی زندانیان سیاسی از زندان‌های مختلف به زندان اوین است. چهارشنبه ۲۹ تیرماه شماری از زندانیان سیاسی زنِ محبوس در بند هشت زندان قرچک ورامین، بدون اطلاع قبلی به زندان اوین منتقل شدند. گفته می شود این زندانیان در پروسه انتقال مشمول محدودیت‌هایی از قبیل برقراری تماس تلفنی با خارج زندان شدند.جزئیات بیشتر این انتقال از جمله دلایل جابه‌جایی، تعداد دقیق و هم‌چنین هویت زندانیان منتقل شده، هنوز مشخص نیست.