کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران صنعت نفت

شماری از کارگران قرارداد مدت موقت صنعت نفت  روز پنجشنبه 17 مهر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و همچنین پرداخت نکردن دستمزدهای معوقه خود اعتراض کردند.

معترضان “افزایش حقوق ابتدای سال”، “عیدی پایان سال”، “فوق العاده ها پرداخت حقوق”، “پاداش بهره وری” و “فرمول اضافه کاری” را از جمله خواسته های خود عنوان کردند. آنها همچنین طی انتشار نامه ایی سرگشاده اعلام کرده اند در صورت بی توجهی به خواسته هایشان دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده تری خواهند زد.