کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران بندر خمینی

کارگران بندر خمنینی صبح روز دوشنبه 14 فروردین ماه در اعتراض به وضعت نامناسب معیشتی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که در بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی به نهادهای دولتی و شبه دولتی منتقل شده‌اند؛ می‌گویند: آنچه در جریان خصوصی‌سازی به خصوص بعد از دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد، در واقع «خصولتی سازی» بود نه خصوصی سازی؛ واحدها را به نهادهای شبه دولتی و عمومی مثل بانک‌ها واگذار کردند در حالیکه این نهادها غالباً توانمندی و تبحر کافی در امور نفتی و پالایشگاهی نداشتند. به گفته آن‌ها، زمین خوردن تولید، افول بهره‌وری و در نهایت کاهش چشمگیر حقوق و مزایای مزدی کارگران، از نتایج این مدل واگذاری‌ها بوده است؛ شرایطی که موجب شده وضع معیشت کارگران -حتی کارگران رسمی و قرارداد مستقیم بدتر شود.