کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

گشت ارشاد یا باند جنایتکاران

سخن روز

گشت ارشاد یا باند جنایتکاران

komalah
ژینا امینی (مهسا) دختر جوان سقزی در تهران توسط گشت ارشاد بدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری دستگیر شد. ژینا که در زبان کردی به معنای زندگانی است بدلیل ضربات مغزی به کما رفته و در مدت کوتاهی جان باخت....