کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کومه‌له

اخبار ایران

افزایش نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت چهار عضو بازداشت شده کومه‌له

komalah
طی روزهای اخیر، علی‌رغم مراجعه مکرر خانواده چهار نفر پیشمرگ بازداشت شده  کومله کردستان ایران به دادگستری و نهادهای امنیتی در شهر ارومیه تاکنون هیچ از اطلاعی از سرنوشت آنها به دست نیامده است....