کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

پولشویی

سخن روز

گستردگی و تنوع اشکال فساد در رژیم اسلامی

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019   ابعاد فساد در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی آنقدر گسترده است، اشکال فساد آنقدر متنوع است، که به جرات می توان گفت نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان یافت. سران مذهبی در ایران......