کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مرداد

سخن روز

برگی از تاریخ مقاومتی عادلانه و سرفرازانه در کردستان

      بخش اول امروز یکشنبه 27 مرداد است. 41 سال پیش در چنین روزی، خمینی فرمان جهاد علیه مردم کردستان را صادر کرد. یک روز پس از صدور این فرمان در روز 28 مرداد سال 1358، لشکری از پاسداران جهل و خرافه برای سرکوب مردم مبارز و انقلابی......