کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مراسم خاکسپاری

اخبار ایران

مراسم خاکسپاری شماری دیگر از جان باختگان هواپیمای اوکراینی در شهرهای مختلف

روز پنجشنبه در ادامه برگزاری مراسم خاکسپاری جان باختگان هواپیمای تهران ـ کیف در شهرهای مختلف کشور، مردم مبارز شهرای ملایر، سبزوار و بهاباد نیز با شرکت در مراسم خاکسپاری شماری از این عزیزان یادشان را گرامیداشتند. در ملایر  پیکر دکتر میلاد نهاوندی یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی در میان......