کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

قوانین

مطالب رسیده

قوانین و عملکردهای حکومت اسلامی متجاوزان و جنایت‌کاران را‌ حریص‌تر می‌کنند!

بهرام رحمانی
رسانه‌های ایران 18 تیر 1401 - 9 ژوئیه 2022، به نقل از وکیل تعدادی از شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی، که با اتهام گسترده «تجاوز به زنان» روبروست گفته‌اند او به اعدام محکوم شده است....