کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فولاد تبریز

اخبار ایران

اعتراض کارکنان گسترش فولاد تبریز

روز چهارشنبه 12 تیر ماه، کارگران شرکت “گسترش فولاد” تبریز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. به گفته معترضان که حدود 300 نفر می باشند، آنها از اسفند ماه سال گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و کسی هم جوابگوی آنها نبوده است.......