کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فعال کارگری

اخبار ایران

تایید حکم ۲۰ ماه حبس یک فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر

komalah
بنابر گزارشها، روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادرشده قبلی عسل محمدی، فعال کارگری را به 20 ماه حبس عینا تایید کرد. عسل محمدی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و هشت ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در......