کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فساد در جمهوری اسلامی

سخن روز

بیانیه سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد اوضاع سیاسی کنونی ایران بخش سوم و پایانی

  برای مقبولیت اجتماعی بخشیدن به آلترناتیو سوسیالیستی و تأمین رهبری آن، پرداختن به آن معضلات اجتماعی که ضرورت یک بدیل سوسیالیستی را به صراحت آشکار می سازد از اهمیت حیاتی برخوردار است. ما باید در برابر همه آن معضلات اجتماعی که گریبان توده کارگران و اکثریت مردم ایران را......
سخن روز

گستردگی و تنوع اشکال فساد در رژیم اسلامی

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019   ابعاد فساد در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی آنقدر گسترده است، اشکال فساد آنقدر متنوع است، که به جرات می توان گفت نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان یافت. سران مذهبی در ایران......
سخن روز

گسترش فساد در جمهوری اسلامی بر بستر تحریمها

  شنبه – ۴ خرداد – ۱۳۹۸ , 25 – 05 – 2019 روز چهارشنبه اول خرداد مرکز آمار رژیم در گزارشی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه یعنی میزان افزایش قیمت کالاها در این ماه را در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۵۲،۱ درصد اعلام کرد. بر اساس......