کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فرمانده ارشد سپاه قدس

صقاق

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah
عصر روز یکشنبه اول خرداد، به نقل ازرسانه‌های ایران حسن صیادخدایاری از فرماندهان سپاه قدس و مدافع حرم در خیابان مجاهدین اسلام در تهران با شلیک ۵گلوله هنگامی که داخل خودروی سواری اش قرار داشته، کشته شد....