کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

غلام کشاورز

گرامی باد یاد عزیز رفیق غلام کشاورز

گرامی باد یاد عزیز غلام کشاورز , در سی‌امین سالروز ترور او مروری بر یادداشتهایم طی بیست روز در لارناکا – قبرس تابستان ١٩٨٩ August 26, 2019 گرامی باد یاد عزیز غلام کشاورز در سی‌امین سالروز ترور او مروری بر یادداشتهایم طی بیست روز در لارناکا – قبرس تابستان ١٩٨٩......