کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شکنجه

اخبار ایران

راهی شدن سپیده رشنو به بیمارستان براثر شکنجه  شدید

komalah
بنابر گزارشها، سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری روز پنجشنبه ۱۳ مردادماه، همراه با تعداد زیادی مامور به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده تا به علت خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکسبرداری شود....