کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سیستان

اخبار ایران

وضعیت فاجعه بار در سیستان و بلوچستان

با گذشت بیش از ده روز از جاری شدن سیل های گسترده در استان سیستان و بلوچستان، هنوز دسترسی به بسیاری از روستاهای این منطقه ممکن نیست. پس از وقوع سیل، وضعیت این مناطق فاجعه‌بار است و ۲۰هزار واحد مسکونی به‌علت جاری شدن سیلاب بین ۲۰تا ۱۰۰درصد خسارت دیده و یا......