کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سرپل ذهاب

اخبار ایران

تجمع و تحصن زلزله زدگان در شهرستان سرپل ذهاب

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، مردم زلزله زده سرپل ذهاب در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت خود دست به تجمع زدند. بر پایه این گزارش، جمعی از زلزله زدگان در روستاهای قلمه، بی بیانس و مله دزگه از توابع شهرستان سرپل ذهاب در اعتراض به عدم......