کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سخن روز

سخن روز

کارگران هفت تپه ، پایداری وهوشیاری

کارگران هفت تپه ، پایداری وهوشیاری دور جدید اعتصاب کارگران هفت تپه از روز اول مهر آغاز شده است. آنان با تجمع وراه پیمائی در محوطۀ مجتمع و ایراد سخنرانی و گفتگو با رسانه ها بر سه مطالبه مرکزی خود مبنی بر بازگشت همکاران به کار، آزادی اسماعیل بخشی و......
سخن روز

موج بیکار سازی ها با قراردادهای موقت

  روز پنجشنبه ششم تیرماه محمد رضا تاجیک رئیس “مجمع نماینده کارگران”رژیم در استان تهران، در گفتگو با “ایلنا”خبرگزاری کار جمهوری اسلامی اعتراف نمود که: “رأی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، موجب شده که قراردادهای موقت به تدریج جایگزین قراردادهای دائم شوند. او افزود که دولت بزرگترین آسیب را به کارگران......
سخن روز

گستردگی و تنوع اشکال فساد در رژیم اسلامی

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019   ابعاد فساد در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی آنقدر گسترده است، اشکال فساد آنقدر متنوع است، که به جرات می توان گفت نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان یافت. سران مذهبی در ایران......