کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سخنروز

سخن روز

اجلاس جی بیست! بیان آشکار شکافها در نظم مسلط

پاجلاس جی بیست! بیان آشکار شکافها در نظم مسلط     جلاس جی بیست در روزهای جمعه و شنبه هفتم و هشتم تیرماه در اوزاکای ژاپن برگزارشد. دستور کار اجلاس امسال مانند اجلاسهای گذشته مهر شرایط حاکم بر جهان را داشت. جنگ تجاری موجود بین گروه بندیهای متفاوت، هر چند......
سخن روز

هراس از گسترش تفکرات مارکسیستی در دانشگاه

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019 روز پنج شنبه بیست وسوم خرداد، سیزدهم ژوئن “خبر آنلاین “بخشهائی از اظهار نظر فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران را منتشر نمود. او در این اظهار نظر به اصولگرایان و اصلاح طلبان هشدار میدهد که “تفکرات مارکسیستی......