کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تلفات رانندگی

اخبار ایران

افزایش تلفات رانندگی در دو ماه اخیر

به اعتراف رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی رژیم و بر اساس گزارش پزشکی قانونی، بیش از دو هزار و ۵۸۴ نفر در دو ماهه اخیر در تصادفات درون و برون شهری جان خود را از دست داده اند. به گفته این کارگزار رژیم، از ابتدای تیر ماه سال......