کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع ساکنین اهالی دو روست

اخبار ایران

تجمع ساکنین اهالی دو روستا در شیراز

-
جمعی از اهالی دو روستای “بگدانه و مسقان” از توابع منطقه “کوهمره سرخی” واقع در شهرستان شیراز، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری فارس واقع در شیراز، دست به تجمع زدند. بر اساس این گزارش، معترضان حاضر در این تجمع......