کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان بازنشسته شرکت واحد

اخبار ایران

تجمع بیماران دیستروفی مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم

-
شنبه ۲۲ مردادماه، جمعی از بیماران دیستروفی عضلانی دوشن و خانواده‌هایشان با خواست وارد شدن داروی این بیماری و توجه دولت به امور درمانی آن مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم دست به تجمع زدند....
اخبار ایران

تجمع اعتراضی رانندگان بازنشسته شرکت واحد

-
شماری از رانندگان بازنشسته شرکت واحد (خطوط بی آر تی) روز دوشبنه 23 خرداد ماه در اعتراض به واریز نشدن حق بیمه ،سختی کار و حق سنوات در برابر سامانه ۳ اتوبوسرانی شرکت واحد اداره مرکزی، اقدام به برگزاری تجمع کردند....