کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تبریز

اخبار ایران

تجمع مالباختگان اداره اوقاف تبریز و مجتمع تجاری آدینه رشت

معترضان در تبریز با برپایی تجمع مقابل ساختمان استانداری آذرباییجان شرقی می گویند،از ۲۸ سال پیش “هوانیروز” که زیرمجموعه‌های نیروی زمینی ایران است، زمین‌های آنها را که از اداره اوقاف خریداری کرده بودند تصرف کرده است. این در حالی است که دادگاه رژیم در سال ۸۷، به محکومیت هوانیروز و......
اخبار ایران

تداوم اعتراض دست فروشان در اعتراض به عملکرد شهرداری تبریز

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه، بار دیگر جمعی از دستفروشان تبریز در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران شهرداری دست به تجمع زده بودند. بر پایه این گزارش، دستفروشان با برپایی تجمع اعتراضی نسبت به جمع آوری بساطشان توسط ماموران شهرداری و همچنین ایجاد بازار شب در......
اخبار ایران

اعتراض کارکنان گسترش فولاد تبریز

روز چهارشنبه 12 تیر ماه، کارگران شرکت “گسترش فولاد” تبریز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند. به گفته معترضان که حدود 300 نفر می باشند، آنها از اسفند ماه سال گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و کسی هم جوابگوی آنها نبوده است.......