کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیکاری

اخبار ایراناخبار جهان

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019 به گزارش منتشره، با کاهش ۷۰۰ هزار نفری جمعیت شاغلان در ترکیه، نرخ بیکاری در این کشور به ۱۴.۱ درصد رسید. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در ترکیه تا پایان ماه مارس در سطح ۱۴.۱ درصد......