کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی

komalah
مهسا امینی دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که پس از بازداشت توسط مأموران گشت ارشاد به کما رفته بود، عصر جمعه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ جان خود را از دست داد....