کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بهاییان

مطالب رسیده

سرکوب تاریخی بهاییان در ایران!

بهرام رحمانی
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در اقدامی هماهنگ یک‌شنبه 9 مرداد 1401، به‌خانه شماری از بهاییان در شهرهای مختلف ایران یورش بردند، وسایل شخصی آن‌ها را ضبط و شماری را نیز بازداشت کردند....