کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

براساس گزارش‌های رسیده روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه، در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی شماری دیگر از شهروندان شهرهای مختلف ایران و کردستان توسط ماموران رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

اخبار کردستان

تداوم بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف

komalah
براساس گزارش‌های رسیده روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه، در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی شماری دیگر از شهروندان شهرهای مختلف ایران و کردستان توسط ماموران رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند....