کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

انتقال شعبان محمدی و مسعود نیکخواه به زندان اوین

اخبار کردستان

انتقال شعبان محمدی و مسعود نیکخواه به زندان اوین

komalah
روز شنبه 14 خردادماه، شعبان محمدی و‌ مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند....