کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

امیرهوشنگ ابتهاج‌

مطالب رسیده

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت!

بهرام رحمانی
هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه 19 مردادماه 1401 چشم از جهان فرو بست. هوشنگ ابتهاج شاعر و پژوهش‌گر ادبی نامی ایرانی در سن 94 سالگی درگذشت. بدون شک مرگ هوشنگ ابتهاج، غم بزرگی به‌ویژه برای خانواده، نزدیکان، هواداران، جامعه فرهنگی و ادبی ایران خواهد بود. اما شکی نیست...