کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراض اهالی شهرستان میناب

اخبار ایران

اعتراض اهالی شهرستان میناب به کشتار سوختبران

komalah
روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه در پی زخمی شدن  دو سوختبر مردم محلی میناب با تجمع در برابر پاسگاه انتظامی دست به اعتراض زدند. در جریان این تجمع، ماموران انتظامی جهت پراکنده کردن مردم به سوی آنها شلیک کردند که بر اثر شلیک، ۲ شهروند زخمی شدند. مردم نیز در......