کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اجلاس

سخن روز

سه اجلاس تحت عنوان مقابله با مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه

شنبه – ۱۱ خرداد – ۱۳۹۸ , 01 – 06 – 2019 به دنبال پخش اخبار مربوط به مذاکرات پنهانی آمریکا با جمهوری اسلامی و کاهش نسبی تنشهای لفظی میان آنها، عربستان سعودی در اولین فرصت به منظور ایجاد حمایت و همراهی دولتهای عربی و اسلامی با خود بر علیه......