کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آواره شدن

اخبار جهان

آواره شدن هزاران سوری توسط نیروهای اسلامی وابسته به ترکیه

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 15 خردادماه، هزاران سوری به دلیل آتش زدن مزارعشان توسط نیروهای اسلامی وابسته به ترکیه آواره شده اند. بنا به گفته سخنگوی سازمان برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد، برخی از مخالفان دولت بشار اسد، مزارع صیفی جات، گندم و جو را عامدانه......