کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آخوندها

سخن روز

ابراز نفرت از آخوندها، گسترش می یابد

komalah
امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی گفته است:‌ «مردم باید امام جمعه را به عنوان پدر بپذیرند، هیچکس به پدر خود توهین و فحاشی نمی‌کند؛ این حداقل وظیفه مردم در قبال امام جمعه است.» سخنان امام جمعه مشهد، ابتدا به ساکن و بدون زمینه نیست. نقش...