کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

c کارگران پروژه نفت شرکت ناو رود

کارگران شرکت ناو رود سایت ۲ پتروپالایش، که یک هفته است که از رفتن به کار خودداری کرده، روز پنج شنبه 15 اردیبهشت ماه، به اعتصاب خود ادامه دادند.

کارگران می گویند خواستار افزایش دستمزد و بیست روز کار و ده روز استراحت هستند، وعده قبول نمیکنند و باید برای خواسته هایشان جواب عملی بگیرند و تا رسیدن به همه مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه می دهند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-