کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

c کارگران پروژه نفت شرکت ناو رود

کارگران شرکت ناو رود سایت ۲ پتروپالایش، که یک هفته است که از رفتن به کار خودداری کرده، روز پنج شنبه 15 اردیبهشت ماه، به اعتصاب خود ادامه دادند.

کارگران می گویند خواستار افزایش دستمزد و بیست روز کار و ده روز استراحت هستند، وعده قبول نمیکنند و باید برای خواسته هایشان جواب عملی بگیرند و تا رسیدن به همه مطالباتشان به اعتصاب خود ادامه می دهند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران کارخانه سبلان پارچه اردبیل

komalah

اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت توسعه سیلوها

komalah

اعتصاب کارکنان مخابرات ایلام

komalah

تجمع کارگران سد شفارود

komalah

اعتراض کارگران معدن سونگون آذربایجان شرقی

komalah

تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در تهران

komalah