کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

c کارگران شهرداری شوش

شماری از کارگران شهرداری شوش روز یکشنبه 12 تیر ماه در اعتراض به مخالفت شهرداری با بازنشستگی گروهی از کارگران مشمول بازنشستگی، در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

نزدیک به 20 نفر از کارگران شهرداری شوش، با داشتن بیش از ۲۳ سال سابقه کار مشمول بازنشستگی هستند، اما کارفرما از آن جلوگیری می‌کند. این کارگران از سال ۹۸ تا کنون در انتظار پرداخت هزینه سخت و زیان آور توسط شهرداری و پیمانکار مربوطه می‌باشند. برای اینکه کارگران تحت پوشش قانون شغل‌های سخت و زیان‌آور قرار بگیرند، بایستی سهم چهار درصدی حق مربوطه توسط شهرداری پرداخت شود. اما با گذشت نزدیک به ۴ سال شهرداری و پیمانکار از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah