کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

c کارگران شهرداری شوش

شماری از کارگران شهرداری شوش روز یکشنبه 12 تیر ماه در اعتراض به مخالفت شهرداری با بازنشستگی گروهی از کارگران مشمول بازنشستگی، در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

نزدیک به 20 نفر از کارگران شهرداری شوش، با داشتن بیش از ۲۳ سال سابقه کار مشمول بازنشستگی هستند، اما کارفرما از آن جلوگیری می‌کند. این کارگران از سال ۹۸ تا کنون در انتظار پرداخت هزینه سخت و زیان آور توسط شهرداری و پیمانکار مربوطه می‌باشند. برای اینکه کارگران تحت پوشش قانون شغل‌های سخت و زیان‌آور قرار بگیرند، بایستی سهم چهار درصدی حق مربوطه توسط شهرداری پرداخت شود. اما با گذشت نزدیک به ۴ سال شهرداری و پیمانکار از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-