کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بهرام رحمانی

مطالب رسیده

افشاگری‌های تکان‌دهنده «سدات پکر» یکی از سران مافیای ترکیه از دولت رجب طیب اردوغان!

بهرام رحمانی
(بخش دوم)          بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com در جریان یک عملیات پلیسی، ۶۳ عضو مافیای ترکیه به سرکردگی «سدات پکر» پدرخوانده دنیای زیر زمینی این کشور در پنج استان دستگیر شدند. گفته می‌شود هنگام این حمله پلیس، سدات پکر در خارج از ترکیه بسر می‌برد. بنا به گزراش......
مطالب رسیده

برای نخستین بار در تاریخ سوئد پارلمان دولت را ساقط کرد!

بهرام رحمانی
           بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com روز دوشنبه ۲۸ جون ۲۰۲۱ ریکسداگ (پارلمان) سوئد در اقدامی که برای نخستین بار در تاریخ این کشور رخ می‌دهد به دولت  «استفان لوفن» نخست وزیر سوسیال دموکرات این کشور رای عدم اعتماد داد و آن را ساقط کرد. حزب چپ یکی از احزاب......
مطالب رسیده

زنده‌باد اعتصاب نفتگران!

بهرام رحمانی
(کارگر نفت ما          رهبر سرسخت ما)         بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com زمانی کار برای انسان به یک لذت تبدیل می‌شود که به فول کارل مارکس خودش را در چیزی که خلق کرده ببیند. کار ما باید این فرصت خلاقیت را به ما بدهد تا......
مطالب رسیده

افشاگری‌های تکان‌دهنده «سدات پکر» یکی از سران مافیای ترکیه از دولت رجب طیب اردوغان!

بهرام رحمانی
(بخش اول)          بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com مقدمه اظهارات یکی از سران مافیای ترکیه، به یک جنجال سیاسی و کارت فشاری برای به چالش کشیدن دولت تبدیل شده و تاکنون بیش از شصت میلیون نفر، پای تماشای فایل‌های ویدیویی او نشسته‌اند. فایل های ویدیویی سدات پکر مافیایی مشهور......

نمایش انتخابات سرد و برمق و نگرا یب خامنهای و کارنامه سیاه ریاست جمهوری روحا یب!

بهرام رحمانی
  بهرام رحما نی bahram.rehmani@gmail.com کمتر ار دور روز مانده به نمایش انتخابات مهندسی شده در ایران، خامنهای با عجز و التماس خواستار حضور مردم پای صندوقهای رای شدوگفتکهعدمحضوردرانتخاباتبهمعنایفاصلهگرف یتمردمازنظاماسلامیاست. سخ ینا یب التماسی خامنهای با اعناف به اینکه اقشار محروم جامعه از نظام روی برگرداندهاند، گفت: «بع یض از......
مطالب رسیده

نمایش انتخابات ریاست جمهوری و وعده‌های دروغین نامزدها در میان فقر و گرانی روزافزون!

بهرام رحمانی
           بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com شیخ حسن روحانی رییس‌جمهور اسلامی پیش‌تر در سریال وعده‌های خود اعلام کرد بود «در پایان سال ۱۳۹۹ سطح متوسط معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.» در حالی که در......
مطالب رسیده

دولت فاشیست ترکیه قصد دارد طبیعت زیبای قندیل و اطراف آن را با ساکنانش نابود کند!

بهرام رحمانی
              بهرام رحمانی bahram.rehmani@gm,ail.com دولت و ارتش فاشیست و اشغال‌گر ترکیه قصد دارند طبیعت زیبای قندیل را با ساکنانش نابود کنند اما سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تبه‌کارانه تاکنونی و بیش از چهل ساله آن‌ها، هم‌چنان با شکست مواجه شده است. زیرا قندیل پیکارگران بی‌شماری را......
مطالب رسیده

برای آزادی محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و سایر زندانیان سیاسی بکوشیم!

بهرام رحمانی
            بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از چهره‌های شناخته شده جنبش کارگری ایران با احکام زندان مواجه شدند. روز پنج‌شنبه ششم خرداد ۱۴۰۰ دادگاه شعبه انقلاب سقز طی حکمی محمود صالحی را به ۳ ماه و عثمان اسماعیلی را به ۶ ماه......