کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

اطلاعیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

 

همکاران گرامی همچنان که می‌دانید یک ماه از بازداشت غیرقانونی دوستانمان آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه می‌گذرد، با وجود سپری شدن زمان بازداشت موقت وعلی‌رغم پیگیری‌های مکرر همکاران مریوان و خانواده‌های این عزیزان نتیجەای دال بر آزادی نامبردگان حاصل نشدە است. بر این اساس انجمن صنفی معلمان کردستان جهت پیگیری سرنوشت دوستان بازداشتی از همکاران درخواست می‌نماید روز سه‌شنبه مورخه‌ی ١٤٠١٫٣٫١٠ ساعت ١١ صبح در اداره کل آموزش و پرورش کردستان حضور یافته تا در نشست با مدیر کل وضعیت همکاران بە ناحق دربند مورد بررسی قرار گیرد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

دوشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۱
29.05.2022

پست های مرتبط این دسته

دفاع از حق زنده ماندن علیرضا ثقفی وظیفه همه ما است

komalah

 به آزار و اذیت خانواده های دادخواه پایان دهید!

komalah

تخریب تشکلات کارگری با جستجو در فضای مجازی در جهت چه مقاصدی است؟ نگاهی به تجسس های سایت داوطلب

komalah

اعتراض سندیکاهای کارگری اسپانیا به سرکوب کارگران و معلمان در ایران

komalah

علت مرگ اصغر فیروزی باید روشن شود

komalah

در سوگ اصغر فیروزی یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق کارگر 

komalah