کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

اطلاعیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

 

همکاران گرامی همچنان که می‌دانید یک ماه از بازداشت غیرقانونی دوستانمان آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه می‌گذرد، با وجود سپری شدن زمان بازداشت موقت وعلی‌رغم پیگیری‌های مکرر همکاران مریوان و خانواده‌های این عزیزان نتیجەای دال بر آزادی نامبردگان حاصل نشدە است. بر این اساس انجمن صنفی معلمان کردستان جهت پیگیری سرنوشت دوستان بازداشتی از همکاران درخواست می‌نماید روز سه‌شنبه مورخه‌ی ١٤٠١٫٣٫١٠ ساعت ١١ صبح در اداره کل آموزش و پرورش کردستان حضور یافته تا در نشست با مدیر کل وضعیت همکاران بە ناحق دربند مورد بررسی قرار گیرد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان، بیجار)

دوشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۱
29.05.2022

پست های مرتبط این دسته

بیانیه‌ انجمن صنفی معلمان کوردستان-مریوان و سروآباد درباره ضرب و شتم سوران(اسکندر) لطفی، در زندان بزرگ تهران

-

بیانیه‌ی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

-

کانون مدافعان حقوق کارگر

-

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): از اعتراض و اعتصاب عمومی در حمایت از مبارزات مردم قهرمان کردستان حمایت می کنیم

-

بیانیه کنفدراسیون یونی در مورد وحشیگری دولت ایران علیه معترضان به قتل زن کرد ایرانی ژینا مهسا امینی.

-

بیانیه‌ زنان بلوچ در پیوستن به جنبش زن زندگی آزادی (جَنین، زِند، آجوئی)

-