کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران مدت موقت وزارت نفت در تهران

جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت، روز پنجنشنبه 5 خردادماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در مقابل ساختمان این وزارتخانه دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سر دادن شعارهایی، نسبت به وعده های بی عمل مسئولین متولی اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند. این کارگران میگویند که با وجود وضعیت شغلی کارگری و داشتن رده حقوقی کارگری، اکنون مشمول حقوق کارمندی بوده و در زمینه افزایش حقوق به‌جای ۵۷.۴ و ۳۸ درصد، مشمول افزایش حقوقی ۱۰ درصدی شده‌اند و عیدی آنان نیز حتی به میزان کارگری، منظور نشده است. همچنین کارگران دارای قرارداد مدت موقت بیان کردند که طی ده سال اخیر، افزایش‌های سالانه طبق مصوبات شورای عالی کار و قانون کار را دریافت نکرده و اکنون باوجود افزایش ۵۷.۴ درصدی نیروهای قراردادی غیردولتی در سال جاری، به مدت ۱۰ سال مابه‌التفاوت افزایش حقوق را طلبکار هستند.