کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت فعال سیاسی کیوان صمیمی

روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، کیوان صمیمی  فعال سیاسی و سردبیر نشریه ایران فردا، پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و راهی زندان سمنان شد.

کیوان صمیمی روز سه شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰،  با توقف اجرای حکم آزاد شده بود. پیشتر مصطفی نیلی،وکیلی مدافع نامبرده دراین خصوص می گوید که توقف اجرای حکم حبس و آزادی کیوان صمیمی به صورت موقت و با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی او و با دستور دادستان با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است. گفتنی است  روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند.