کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در تونس

هزاران نفر از شهروندان تونسی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در اعتراض به سیاست‌های “قیس سعید”، رئیس جمهوری این کشور در پایتخت تونس تظاهرات کردند.

 معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود «ملت چیزی را می خواهد که شما نمی‌خواهید»، « نه به تفرقه میان مردم»، «کودتا باید سرنگون شود» شعارهای اعتراضی علیه رییس جمهوری تونس سر دادند. این تجمع اعتراضی که در میان حضور شدید نیروهای امنیتی در خیابان حبیب بورقیبه در مرکز پایتخت و ورودی نزدیک به آن رخ داد، به درخواست جنبش «شهروندان علیه کودتا» و«جنبش نجات ملی» صورت گرفته است. تونس پس از کودتای رئیس جمهور قیس سعید علیه قانون اساسی از تابستان سال گذشته شاهد یک بحران سیاسی بزرگ است.