کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روزاطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در دفاع از آموزش زبان مادری و دفاع از زارا محمدی

آموزش و پرورش به زبان مادری ابتدایی ترین و بدیهی ترین حق هر انسانی در هر گوشه ای از جهان است.  بخش وسیعی از مردم جهان نه تنها از این حقوق انسانی برخوردار هستند ، بلکه مخالفت با این حق و نقض آموزش به زبان مادری  از سوی حکومت های  مستبد و مرتجعی چون جمهوری اسلامی برایشان قابل تصور نیست. در ایران که کشوری چند زبانی است ، حق آموزش به زبان مادری برای ملیونها دانش آموز کرد، ترک ، عرب ،  بلوچ ، لر و غیره به شیوه ای برنامه ریزی شده و سیستماتیک نقض می شود.جمهوری اسلامی ایران با پایمال کردن حقوق ملیونها نفر که زبان مادری آنها زبان فارسی نیست  ، نه تنها آموزش به زبان مادری را ممنوع کرده ، بلکه فعالین اجتماعی ، فرهنگی و زبانی را با زندان و شکنجه روبرو کرده است. آموزش به زبان مادری ، صحبت به زبان مادری در ادارات دولتی و در محیط کار ، حضور در میدیا و رسانه ها به زبان مادری، حق بی چون و چرای هر انسانی است. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی حقوق ملی و زبانی مردمی که زبان مادری آنها فارسی نیست به شیوه سیستماتیکی نقض و پایمال می شود .

در ایران ، حکومت اسلامی نه تنها زبان مادری و حق تحصیل به آن را نپذیرفته است،  بلکه با امنیتی کردن  آموزش به  زبان مادری ، آگاهانه و با برنامه در تلاش است هویت زبانی و فرهنگی مردم را با انکار و سرکوب، با زور و فشار به شیعه گری و فارس زبان بودن اجباری سوق دهد.

در حکومت اسلامی، مردم حق انتخاب و اختیاری ندارند و همه چیز اجباری و به ضرب تهدید ، زندان و شکنجه تحمیل می شود . زبان اجباری ، حجاب اجباری ، نماز و روزه اجباری ، رعایت اجباری قوانین اسلامی ، نام گذاری اجباری ، رای دادن اجباری، با اتکا بە زور سرنیزە بخشی از قوانین جاری در این کشور است.
صدها سال است کارشناسان حوزه زبان بر این باورند که آموزش و تحصیل به زبان مادری عامل جدی در شکوفایی ذهنی و یادگیری کودکان است و به رسمیت نشناختن این حق باعث صدمات و مشکلات بسیاری در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و رشد ذهنی کودکان است .تحقیقات جامعه شناسانه در حوزه آموزش و پرورش در ایران نشان داده است که میزان ترک تحصیل ، عدم موفقیت در مناطقی از ایران که زبان مردم آن فارسی نیست، بالاتر بوده و شادی و رضایت کودکان و محصلین بسیار پایین تر است.

امروز در بخش بزرگی از جهان، حق آموزش به زبان مادری به رسمیت شناخته شده و در مقیاس میلیاردی از این حقوق استفاده می کنند ، کشور پر جمعیتی چون هندوستان تنها یک نمونه آن است که در آن دهها زبان رسمی وجود دارد و آموزش به همه آن زبان‌ها در جریان است .

کشورهای بسیاری در جهان وجود دارند که دو یا سه زبان برسمیت شناخته شده نه تنها  در امور آموزش و پرورش سازمان داده شده است ، بلکه زبان اداری ، رسانه ای و قانونی همان زبان مادری است که اعضای خانواده در خانه به آن زبان صحبت می کنند ، نمونه های برجسته آن  کشورهای هند ، سویس ، کانادا و اسپانیا است.

علاوه بر آنکه آموزش به زبان مادری یک حق اولیه و انسانی هر فردی در جهان است ، پیشرفت و توسعه جامعه هم درگرو شکوفایی  تمامی استعدادها و توان‌های مردم آن جامعه است ، که آموزش به زبان مادری یک رکن اساسی و مهم آن است .

تنوع زبانی و فرهنگی عامل و فاکتوری در غنای فرهنگی و پتانسیلی برای رشد و توسعه است . انکار حقوق ملی و برسمیت نشناختن حق آموزش و پرورش به زبان مادری ، نقض حقوق انسانی ملیونها نفر از شهروندان ایران است که زبان مادری آنها زبان فارسی نیست .مردم آزاد هستند که با زبان مادری خود صحبت کنند ، نامهای دلخواه خود را برای کودکان و برای اماکن شخصی و تجاری ، برای خیابان‌ها  و اماکن عمومی انتخاب کنند و زبان اجباری و مذهب اجباری نقض حقوق اولیه و انسانی مردم است.

حکومت اسلامی که جز زبان سرکوب ، زندان و شکنجه شیوه برخورد دیگری را نمی شناسد ، با پرونده سازی و دروغ پراکنی این فعالین فرهنگی را تحت فشار و تهدید قرار داده که تازه ترین نمونه آن زندانی کردن زارا محمدی ، چهره شاخص فعالیت فرهنگی و آموزشی در کردستان است .زارا محمدی فعال حقوق اولیه و انسانی مردم کردستان، یعنی حق تحصیل به زبان مادری است .زارا با همفکران و همکارانش علاوه بر تدریس زبان کردی ، به یاری زلزله زدگان ، در نقاط دور و نزدیک شتافته اند و جرم او احساس مسئولیت در مقابل مردم ستم دیده کردستان است .زارا از حمایت وسیع مردم کردستان و همه فعالین سیاسی و اجتماعی برخوردار است . دفاع از زارا محمدی و مبارزه برای  لغو حکم زندان او وظیفه هر انسان شریف و آزاده ای است . جمهوری سرکوبگر اسلامی میتواند جسم زرا و صدها زارای دیگر را در پشت میلەهای آهن و استبداد بە بند بکشد ، اما هرگز قادر بە بند کشیدن افکار و اندیشە رهایی بخش آنان نخواهد بود و ندای حق طلبانە و فریادهای برابری خواهانە آنان سقف و دیوار سانسور و سرکوب را خواهد شکافت و پرواز خواهد کرد . ما صدور حکم و زندانی کردن و پرونده سازی علیه زارا محمدی و دیگر فعالین عرصەهای مختلف مبارزات اجتماعی را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی هستیم.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بیستم دیماه 1400

پست های مرتبط این دسته

سخنی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی جوانان

komalah

دست حکومت اسلامی از زندگی خصوصی مردم کوتاه باید گردد

komalah

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له در مورد مظلوم نمایی جریان انشعابی

foad

 به یاد جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی  مرداد و شهریور سال 1367

komalah

رئیسی زیر قولِ ساخت یک میلیون مسکن در سال را هم زد

komalah

یادی از اعتصاب عمومی 16 مرداد 1384، سنتی که ادامه یافت

komalah