کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مصدومیت سیزده کارگر در فرودگاه خمینی

مصدومیت سیزده کارگر در فرودگاه خمینی1

روز یکشنبه 28 اسفند ماه درجریان ریزش یک سوله در فرودگاه خمنی تهران دستکم 13 کارگر مصدوم شدند.

به گفته شاهدان عینی، ۱۱ مصدوم این حادثه به دلیل شدت جراحاتشان به مراکز درمانی منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز درمان سرپایی شدند. گفته می شود، در مورد ناایمن بودن این سوله  که توسط یکی از شرکت‌های هواپیمایی در حال ساخت بوده است، بارها توسط مهندسان مربوطه به مقامات تذکر داده شده است.