کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

ضرب و شتم و بازداشت دهها کولبر در نوسود

روز پنجشنبه 18 تیر ماه  ماموران هنگ مرزی در نوسود اقدام به ضرب و شتم و بازداشت دهها کولبر کرده اند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران هنگ مرزی با لباس نظامی و لباس شخصی اقدام به ضرب و شتم و توقیف دهها کولبر کردند. از آمار دقیق کولبران بازداشت شده تا این لحظه اطلاعی در دست نیست اما تعداد بازداشت شدگان تا یکصد نفر تخمین زده می شود. همچنین گفته می شود، نیروهای هنگ مرزی بسیاری از کولبران را بدون حکم قضایی توقیف کرده و به زور و با ضرب و شتم به داخل هنگ مرزی نوسود بردند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah