کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

راهپیمایی آزادیخواهان در حمایت از فعالان حقوق بشر در استکهلم

روز شنبە ٢٣ دیماه،شماری از آزادیخواهان در استکهلم پایتخت سوئد در حمایت از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در زندان های جمهوری اسلامی و در محکومیت مجازات غیر انسانی اعدام،راهپیمایی کردند.

“ادریس فقیهی، وریشە مرادی، زینب جلالیان و پخشان عزیزی” چهار زندانی سیاسی و فعال حقوق بشری و حقوق زنان هستند کە جمهوری اسلامی،آنان را بە بند کشیدە و در شرایط غیر انسانی نگهداری می‌کند.همچنین اخیرا دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی،حکم اعدام “پژمان فاتحی ، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار” چهار زندانی سیاسی را صادر کردە است.این آزادیخواهان استکهلم در راهپیمایی اعتراضی خود،از رضا رسایی و مجاهد کورکور نیز که در زندان های رژیم محبوس هستند،حمایت کردند و خواهان لغو حکم اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در بند شدند.