کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

دیدار جمعی از کارگران شرکتهای سنندج با بستگان رفیق فرهاد شعبانی

جمعی از کارگران شرکتهای سنندج به خانه یکی از بستگان رفیق جان باخته فرهاد شعبانی در سنندج رفتند مراسم با یک دقیقه سکوت برای رفقای جان باخته در راه آزادی و سوسیالیزم شروع شد و با تشکر از زحمات چندین ساله این رفیق و ابراز همدردی باخانواده این رفیق گرانقدر و چهره خوشنام کومه‌له و حزب کمونیست ایران در سنندج و کردستان پیمان خود را با آرمانهای این رفیق عزیز دوباره کردند که تا آخرین قطرات خون خود در راه آزادی وسوسیالیزم فرو ننشینند.

زنده آزادی برابری حکومت کارگری

جمعی از کارگران شرکتهای صنعتی 1و2و3 سنندج

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

پست های مرتبط این دسته

اینگونه بود که ژینا جاودانه شد

شورش کریمی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی

komalah

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات

komalah

بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج_کلاترزان در محکومیت قتل مهسا امینی

komalah

پیام تسلیت کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با جان باختن مهسا امینی

komalah

مصادره اموال، حکم قطعی ومرگ تدریجی علیرضا ثقفی در زندان عادی

komalah