کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

خشونت علیه خانواده معترضان‌بازداشت شدە

صدها تن از اعضای خانوادەهای بازداشت‌شدگان اولین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در تهران، مقابل ستاد فرماندهی یگان امداد انتظامی تهران بلاتکلیف و سرگردان هستند.

برخی رسانه‌ها شمار افراد بازداشتی در روز25 شهریور را صدها نفر تخمین زندەاند، اما مسئولان رسمی تا کنون در این‌بارە اظهار نظری نکردەاند. خانوادە یکی از بازداشت‌شدگان در این‌بارە گفته است: امروز در چند نوبت اعتراض خانوادە بازداشت‌شدگان بە بلاتکلیفی، نیروهای انتظامی کە در محل حضور داشتند با باتوم بە مردم حملە کردند و آنها را مورد اهانت و خشونت قرار دادند. همچنین تنها جوابی کە توانستەاند از ستاد فرماندهی یگان امداد انتظامی بگیرند، این بودە کە اگر فرد بازداشت شده سابقه نداشتە باشد، پس از تعهد دادن آزاد خواهد شد.