کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم اعتصاب کارگران شرکت اکسین استیل پارس

روز چهارشنبه نهم شهریورماه، کارگران شرکت اکسین استیل پارس شاغل در پروژه‌ای در رفسنجان در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه دستمزد معوقه برای چهارمین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند.

به گفته معترضان، دستمزد این کارگران از اردیبهشت‌ماه به بعد پرداخت نشده است که همین موضوع باعث اعتصاب و اعتراض کارگران این شرکت شده است. آنها با برپایی این تجمعات خواهان برطرف کردن این مشکلات از جانب مسئولین مربوطه شدند و گفته اند که تا رفع این مشکلات دست از اعتصاب و اعتراض نخواهند کشید.